Fond rozvoje bydlení - jarní výzva

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.03.2019

Vyvěšeno do:

23.04.2019

22. března 2019, 14:58
Žádost o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení je možno podat do 23.03.2019.
Prostředky fondu je možno použít k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu.

Přílohy: