Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.08.2018

Svěšeno:

06.10.2018

22. srpna 2018, 16:31

Přílohy: