Konkurzní řízení na ředitele Základní školy s polským vyučovacím jazykem

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.02.2020

Vyvěšeno do:

06.04.2020

25. února 2020, 08:33
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit do 6.4.2020 do 11,00 hodin.

Přílohy: