Návrh Závěrečného účtu obce Hrádek za rok 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.05.2019

Svěšeno:

22.05.2019

7. května 2019, 12:14

Přílohy:

PDF 1-zaverecny-ucet-2018.pdf (773,12 kB)

PDF priloha-c.-1---rozvaha.pdf (112,07 kB)

PDF priloha-c.-2---vykaz-zisku-a-ztrat.pdf (106,95 kB)

PDF priloha-c.-3---fin-2-12.pdf (191,39 kB)

PDF priloha-c.-4---priloha-pro-usc.pdf (131,78 kB)

PDF priloha-c.-5.1.1---zs---inventura-majetku-inventarizacni-zprava-2018.pdf (364,54 kB)

PDF priloha-c.-5.1.2---zs---protokol-o-kontorle-2018.pdf (1 450,04 kB)

PDF priloha-c.-5.1.3---zs---priloha-2018.pdf (3 723,56 kB)

PDF priloha-c.-5.1.4---zs---rozvaha-2018.pdf (1 433,33 kB)

PDF priloha-c.-5.1.5---zs---vykaz-zisku-a-ztrat-2018.pdf (1 015,88 kB)

PDF priloha-c.-5.1.6---zs---vyrocni-zprava-o-hospodareni-2018.pdf (1 070,64 kB)

PDF priloha-c.-5.2.1---pzs---inventura-majetku-inventarizacni-zprava-2018.pdf (479,29 kB)

PDF priloha-c.-5.2.2---pzs---protokol-o-kontrole-2018.pdf (979,85 kB)

PDF priloha-c.-5.2.3---pzs---priloha-2018.pdf (3 408,55 kB)

PDF priloha-c.-5.2.4---pzs---rozvaha-2018.pdf (1 383,47 kB)

PDF priloha-c.-5.2.5---pzs---vykaz-zisku-a-ztrat-2018.pdf (1 009,47 kB)

PDF priloha-c.-5.2.6---pzs---zprava-o-hospodareni-2018.pdf (2 167,67 kB)

PDF priloha-c.-6---inventarizacni-zprava-2018.pdf (2 102,11 kB)

PDF priloha-c.-7---zprava-o-vysledku-ph-obce-hradek-za-rok-2018.pdf (1 005,34 kB)

PDF priloha-c.-8.1---ro-2018-prijmy.pdf (507,85 kB)

PDF priloha-c.-8.2---ro-2018-vydaje.pdf (477,98 kB)

PDF priloha-c.-9---tvorba-a-pouziti-fondu-2018.pdf (445,05 kB)

PDF priloha-c.-10.1---komentar-k-plneni-prijmove-casti-rozpoctu-2018.pdf (459,43 kB)

PDF priloha-c.-10.2---komentar-k-plneni-vydajove-casti-rozpoctu-2018.pdf (444,69 kB)