Některé kameny už neohrožují bezpečnost

29. května 2013, 14:23
Problematiku kamenů podél místních komunikací, které umísťují majitelé přilehlých pozemků s cílem chránit svůj majetek, ale které na druhé straně mohou ohrožovat zejména cyklisty, obec řešila bezvýsledně několik let. Nepříjemnosti tohoto druhu mají i jiné obce, jak vyplynulo z jednání starostů Sdružení obcí Jablunkovska.

 

Obec Hrádek se v této věci obrátila na Polici ČR a po získání jejího stanoviska obeslala majitelé pozemků s balvany kolem cest s žádostí o jejich odstranění. Obec rovněž pro tyto majitele pozemků navrhla řešení, zamezující bezohledným řidičům, aby si dělali ze soukromých pozemků výhybny. Reakce byla velmi různorodá. Někteří přišli vyjednávat, někteří přinesli obsáhlé právní rozbory, obhajující jejich nesouhlas, jiní řekli, že kameny zlikvidují, ale poté, co tak učiní ostatní. Někteří nereagovali vůbec. S velkým potěšením můžeme oznámit, že několik občanů kameny odstranilo. Velmi si vážíme jejich vstřícnosti a součinností s Obcí.

 

Neměli jsme v úmyslu, aby to někdo pojal jako šikanování a omezování vlastnických práv. Jde nám jenom o bezpečnost provozu na místních komunikacích a v jejich bezprostředním okolí, za kterou Obec nese zodpovědnost.

 

Jedno z nejnebezpečnějších míst se nacházelo podél cesty od nádraží směrem na Grúň, neboť se jednalo o svažitý terén. S majitelem jsme hledali konsenzus již delší dobu i na základě podnětů a připomínek občanů Hrádku. Nakonec došlo k dohodě a p. Roček kameny zlikvidoval. Umístil místo nich plastové sloupky (viz obrázek 2). Ale i v tomto krátkém mezidobí, než zakopal sloupky, několik aut vjelo kvůli vyhýbání na jeho vzorně udržovaný pozemek do vzdálenosti 1 m od okraje vozovky. V tomto kontextu není složité mít pro rozhořčení majitele pozemku pochopení.

 

Chceme touto formou poinformovat o příkladu dobré praxe. Když je vůle a porozumění na obou stranách, pozitivní výsledek se přece jen dostaví.

 

Děkujeme všem, kteří s ohledem na bezpečnost vyšli Obci vstříc.

 

Robert Borski

 

  • Některé kameny už neohrožují bezpečnost
    Některé kameny už neohrožují bezpečnost