Novinky

Příhláška pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání

29. listopadu 2006, 12:51 | do systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu

 

 

 

Žádost o osvobození od poplatku

29. listopadu 2006, 12:50 | za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu z důvodu dlouhodobého pobytu mimo místo trvalého bydliště po dobu delší než 6 měsíců

 

 

 

Žádost o snížení výše stanoveného poplatku

29. listopadu 2006, 12:48 | za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu z důvodu vzdálenosti svozového místa od hranice pozemku

 

 

 

Prohlášení plátce poplatku

29. listopadu 2006, 12:44 | Příloha č.1 k vyhlášce č.2/2005, kterou se stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru

 

 

 

22. listopadu 2006, 11:37 | Upozornění

 

 

 

Mikulášský šachový turnaj

22. listopadu 2006, 11:06

 

 

 

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.11.2006

Svěšeno:

22.12.2006

22. listopadu 2006, 10:57 | od 18.12.2006 do 22.12.2006

 

 

 

Usnesení z jednání rady obce Hrádek č. 2 ze dne 22.11.2006

22. listopadu 2006, 09:33

 

 

 

Oslavy výročí školy

19. listopadu 2006, 18:08

 

 

 

Cvičení s hasiči očima dětí

19. listopadu 2006, 17:44

 

 

 

Strana výpisu

... 598 ...