Novinky

Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej / Jan Śniegoń (Golec J., Bojda S.)

1. ledna 1993, 01:14 | ŚNIEGOŃ Jan (1819—1880)

nauczyciel, działacz społ. Urodził się 20.9. w Gródku koło Jabłonkowa. Po ukończeniu gimnazjum w Cieszynie objął stanowisko kierownika szkoły w Puńcowie.

 

 

 

Pobeskydí od hustiství do Bílé Hory / Hrádek (Rudolf Žáček)

1. ledna 1986, 01:21 | Hrádek Vesnická obec, o jejímž vzniku se nedochovaly pramenné materiály. Poprvé se Hrádek připomíná až v urbáři z roku 1577, kdy se v něm uvádí celkem 14 usedlostí, urbář z roku 1621 uvádí 16 usedlostí. Berní sumář z roku 1619 však eviduje plných 30 usedlostí, z toho 16 zahradnických, 3 domkářské s polnostmi, 11 domkářských. Absence selských usedlostí u Hrádku naznačuje pozdější dobu vzniku obce.

 

 

 

Herby i pieczęcie miejscowości Wojewódstwa Śląskiego / Gródek (kolektiv)

1. ledna 1975, 01:21 | GRÓDEK wieś w powiacie cieszyńskim na Zaolziu, zwana jest tak od grodziska, jako pozostałości po starym Jabłonkowie, zniszczonym przez Węgrów w 1447 r. Używała pierwotnie herbu mówiącego, który wyobrażał 3 grudy, albo 3 kamienie podłużne. Widzimy go na najstarszej pieczęci gminy z 1702 r,, która nosi napis: GRDEKH . ° ANNO 1702 ° (owal 20-23 mm) i wyciśnięta jest na dokumencie z 1835 r. w Muzeum miejskim w Cieszynie.

 

 

 

W każdym drzmie jakiś talent (Głos łudu 28. 3. 2017)

1. ledna 1970, 01:00

 

 

 

Oferta (Głos Łudu 8. 4. 2017)

1. ledna 1970, 01:00

 

 

 

Dzieje się w regionie (Głos Łudu 17. 6. 2017)

1. ledna 1970, 01:00

 

 

 

Strana výpisu

... ...