Občanské průkazy a cestovní pasy - aktuální informace

7. června 2018, 13:08
S ohledem na nadcházející letní sezónu si dovolujeme informovat o lhůtách pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, o výši správních poplatků a místní příslušnosti úřadů pro nabírání žádostí a předávání vyhotovených dokladů. Informace v letácích reflektují novou právní úpravu na úsecích OP a CD účinnou od 1.7.2018

Přílohy: