Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.11.2018

Svěšeno:

16.12.2018

29. listopadu 2018, 14:05
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy , třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Přílohy: