Aktuality

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.08.2018

Vyvěšeno do:

09.09.2018

10. srpna 2018, 08:20 | 9. srpna 2018 byla Krajským úřadem Moravskoslezského kraje vyhlášena doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje (viz příloha). O ukončení doby zvýšeného nebezpečí budeme informovat.

 

 

 

Dotazníkové šetření

8. srpna 2018, 10:02 | Ústav zemědělské techniky a informatiky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství žádá občany obce o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se "plánování v oblasti vod"

 

 

 

Plánované přerušení dodávek elektřiny

31. července 2018, 08:08 | 01.08.2018 (07:15 - 16:30) - plánovaná odstávka č. 110060602217
Hrádek č.p. 85 , 9023

02.08.2018 (07:30 - 16:30) - plánovaná odstávka č. 110060602218
Hrádek č.p. 123 , 186 , 47 , 48 , 478 , 51 , 52 , 86 , 91

03.08.2018 (07:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060602725
Hrádek č.p. 335 , 362

06.08.2018 (07:30 - 16:30) - plánovaná odstávka č. 110060602220
Hrádek č.p. 146 , 298 , 76 , 9004/13 , 9005/4 , parc.č. 1889/1 , parc. č. 1271/2

09.08.2018 (07:15 - 16:30) - plánovaná odstávka č. 110060602235
Hrádek č.p. 85 , parcel. č. 9023

14.08.2018 (07:30 - 16:30) - plánovaná odstávka č. 110060602239
Hrádek č.p. 48


16.08.2018 (07:30 - 16:30) - plánovaná odstávka č. 110060602243
Hrádek 48 , parc.č. 1271/2

20.08.2018 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060608473
Hrádek 203 , 532

 

 

 

Výluka na trati č. 320

2. července 2018, 17:00 | Dovolujeme si upozornit na plánovanou výluku na trati č. 320 v úseku Český Těšín - Dětmarovice. Bližší informace naleznete v přiložených souborech.

 

 

 

Veřejná prostranství spřátelených obcí Hrádek a Skoczów opět prokoukla

22. června 2018, 17:01 | Partnerské obce Hrádek a Skoczów koncem června ukončily realizaci dalšího společného projektu. Jedná se o projekt Revitalizace centra obce - Zvýšení turistické atraktivity území II, jehož cílem bylo zvýšení počtu návštěvníků na česko-polském pohraničí prostřednictvím posílení turistické atraktivity obou obcí díky investicím do kulturního a přírodního potenciálu.

 

 

 

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

20. června 2018, 09:47 | ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které se bude konat:
Dne 03.07.2018 od 7:30 do14:30
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

 

 

Občanské průkazy a cestovní pasy - aktuální informace

7. června 2018, 13:08 | S ohledem na nadcházející letní sezónu si dovolujeme informovat o lhůtách pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, o výši správních poplatků a místní příslušnosti úřadů pro nabírání žádostí a předávání vyhotovených dokladů. Informace v letácích reflektují novou právní úpravu na úsecích OP a CD účinnou od 1.7.2018

 

 

 

Oznámení o plánovaném přerušení elektřiny

5. června 2018, 13:49 | Dne 26. června 2018 od 7:00 do 16:00 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny. Podle prvotních informací by se mělo jednat o celou obec, vyjma oblasti za tratí od, hřiště TJ Sokol směr Návsí.

 

 

 

Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku v červnu 2017

5. června 2018, 13:45

 

 

 

Zítra bude Hrádek soutěžit - žádáme o podporu

5. června 2018, 09:37 | Vážení spoluobčané,
jak jsme vás již informovali, zítra 6.6. se bude konat v naší obci jedinečná událost. Zavítá k nám 10 členná hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku.
U této příležitosti vás s velkým potěšením jménem obecní samosprávy zveme do zahrady Centra volného času, kde porotce přivítají občané Hrádku, také hrádecké spolky, organizace, církve a školy. Akce začíná od 16:00 hodin.

 

 

 

Strana výpisu

1 ...