Formuláře ke stažení

Prohlášení ručitelů

26. ledna 2016, 15:29 | k žádosti o zápůjčku z FRB

 

 

 

Žádost o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení

26. ledna 2016, 15:28

 

 

 

Žádost o neinvestiční podporu z rozpočtu obce Hrádek

6. ledna 2016, 13:43

 

 

 

Povolení sjezdu

15. listopadu 2015, 10:15 | K žádosti o povolení sjezdu je potřeba doložit Výpis z katastru nemovitostí, kopii katastrální mapy a situační nákres rodinného domku s rozhledovými trojúhelníky.

 

 

 

Povolení kácení dřevin

15. listopadu 2015, 10:12 | V souvislosti s novelou vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů upozorňujeme občany, že je nově potřeba žádat o povolení kácení. A to u dřevin s obvodem kmene 80 cm a vice ve výšce 130 cm nad zemí, u souvislých porostů dřevin, pokud je jejich plocha 40 m2 a více a konečně pro stromořadí.

 

 

 

Ohlášení pořádání akce

15. listopadu 2015, 10:05 | V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Hrádek č. 1/2012, článek III. jsou pořadatelé povinni 10 dnů předem obecnímu úřadu oznámit místo, čas konání veřejnosti přístupného kulturního podniku a předpokládaný počet účastníků.
K tomuto účelu lze použít přiložený formulář.

 

 

 

Vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu obce Hrádek

6. listopadu 2015, 17:24 | Vyúčtování je nutno odevzdat na OÚ nejpozději 31.10. příslušného kalendářního roku