Granty

Neinvestiční podpora z rozpočtu obce Hrádek na rok 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.12.2017

Svěšeno:

31.12.2017

27. listopadu 2017, 09:52 | Oznamujeme všem organizacím a spolkům, že žádosti o poskytnutí příspěvku veřejné neinvestiční podpory bude možno, v souladu se zásadami pro poskytování příspěvku, podávat od 1.1.2018 do 31.01.2018.
Formulář žádosti i platné zásady jsou k dispozici v přílohách. Věnujte prosím pozornost Zásadám pro přerozdělování grantů, vyhnete se tak problémům při závěrečném vyúčtování.

 

 

 

Vyúčtování neinvestiční podpory z rozpočtu obce Hrádek v roce 2017

18. května 2017, 11:03

 

 

 

Zásady pro poskytování příspěvku veřejné neinvestiční podpory z rozpočtu obce Hrádek, platné od 1.6.2017

18. května 2017, 11:00

 

 

 

Neinvestiční podpora z rozpočtu obce Hrádek na rok 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.12.2016

Svěšeno:

31.12.2016

1. prosince 2016, 13:11 | Oznamujeme všem organizacím a spolkům, že žádosti o poskytnutí příspěvku veřejné neinvestiční podpory bude možno, v souladu se zásadami pro poskytování příspěvku, podávat od 1.1.2017 do 31.01.2017.
Formulář žádosti i platné zásady jsou k dispozici v přílohách. Věnujte prosím pozornost Zásadám pro přerozdělování grantů, vyhnete se tak problémům při závěrečném vyúčtování.

 

 

 

Veřejná neinvestiční podpora z rozpočtu obce Hrádek pro rok 2016

1. prosince 2015, 09:39 | Oznamujeme všem organizacím a spolkům, že žádosti o poskytnutí příspěvku veřejné neinvestiční podpory bude možno, v souladu se zásadami pro poskytování příspěvku, podávat od 1.1.2016 do 31.01.2016.
Všichni žadatelé o dotaci jsou zváni na pracovní schůzku, která se uskuteční ve středu 6.1.2016 v 16,00 hod. v zasedací místnosti. Seznámíme Vás se změnami v poskytování podpor pro rok 2016, náležitostmi žádostí a nejčastějšími chybami a problémy při závěrečném vyúčtování.
Formulář žádosti i nově platné zásady jsou k dispozici v přílohách.

 

 

 

Zásady pro poskytování příspěvku veřejné neinvestiční podpory z rozpočtu obce Hrádek

30. listopadu 2015 | Na 27. schůzi Rady obce Hrádek byly schváleny nové Zásady pro poskytování veřejné neinvestiční podpory z rozpočtu obce. Zásady jsou platné od 1.12.2015.

 

 

 

Vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu obce Hrádek

6. listopadu 2015, 17:24 | Vyúčtování je nutno odevzdat na OÚ nejpozději 31.10. příslušného kalendářního roku

 

 

 

Vyúčtování neinvestiční podpory z rozpočtu obce Hrádek za rok 2015

13. května 2015, 12:53

 

 

 

Neinvestiční podpora z rozpočtu obce Hrádek - GRANTY

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.12.2014

Svěšeno:

31.12.2014

3. prosince 2014, 15:27 | Oznamujeme všem organizacím a spolkům, že žádosti o veřejnou podporu z rozpočtu obce je třeba podat nejpozději do 31. prosince 2014

 

 

 

Vyúčtování neinvestiční podpory z rozpočtu obce Hrádek

13. října 2014, 10:38 | Upozorňujeme organizace a spolky, kterým byla letos přiznána neinvestiční podpora z rozpočtu obce Hrádek, že vyúčtování je nutné předložit do 31.10.2014 na předepsaném formuláři, který je k dispozici v příloze.

 

 

 

Strana výpisu

1