Informace OÚ

Informace pro majitelé psů v Obci Hrádek

2. ledna 2020, 14:16 | Dne 29.11.2019 byla schválena Vyhláška o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020. Poplatek za psa bude od roku 2020 navýšen na 300,- Kč.
Pokud majitel psa poskytne obci číslo čipu, bude mu poskytnuta úleva od poplatku ve výši 180,- Kč. Splatnost poplatku zůstává stejná a to do 31.3.2020.

 

 

 

Zásady - ochrana osobních údajů

19. prosince 2019, 08:19

 

 

 

Informace pro vlastníky lesa - Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

10. prosince 2019, 14:16 | Kůrovcová kalamita zasáhla téměř celou republiku a mnozí majitelé se tak
ocitli z důvodu rapidního poklesu cen dříví ve velice obtížné situaci.

Po složitých jednáních s představiteli Ministerstva zemědělství, vlády a
parlamentu se podařilo vyjednat finanční příspěvek státu pro vlastníky
nestátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od
1. 10. 2017 do 31.12.2018, který by jim měl pomoci při obnově lesních
porostů vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví v uvedeném období.

Příjem žádostí probíhá od 29. listopadu 2019 do 28. února 2020. O příspěvek
mohou žádat vlastníci nestátních lesů, pokud jsou schopni doložit těžbu nebo
soustřeďování nebo prodej jehličnatého dříví z nahodilé těžby v IV.
čtvrtletí 2017 a v roce 2018 dle pravidel finanční pomoci. Žádost se
sestavuje elektronicky v modulu pro žadatele na webové stránce Ministerstva
zemědělství, poté je třeba ji vytisknout, nechat potvrdit odborným lesním
hospodářem a následně podat na příslušný krajský úřad osobně, písemně nebo
datovou zprávou do datové schránky.

 

 

 

Ceny vodného a stočného pro rok 2020

27. listopadu 2019, 07:44 | Cena vodného se od 1.1.2020 zvyšuje na částku 47,27 Kč (včetně 15%DPH)

 

 

 

Pronájem bytu 2+kk

21. října 2019, 15:47 | Obec Hrádek nabízí možnost pronájmu sociálního bytu 2+KK vhodné pro matku (rodinu) s dítětem (dětmi) o výměře 45 m² v budově sociálního bydlení v Hrádku. (Domov sociálního bydlení se nachází u budovy CB Hrádek "ve Vili"). Byt bude k dispozici od 1.11.2019.
Zájemci, kteří splňují podmínky sociálního bydlení mohou podat žádost do 04.11.2019 na OÚ v Hrádku.

 

 

 

Výzva k odstraňování a oklešťování stromoví

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.09.2019

Svěšeno:

15.11.2019

18. září 2019, 17:01 | Údržbu je nutno provést do 15. listopadu 2019

 

 

 

Porucha na vodovodním řádu

13. září 2019, 13:57 | Zveřejňujeme oznámení společnosti SMVAK Ostrava o odstraňování poruchy na vodovodním řadu. Plánované ukončení opravy v 18:00h. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Efektivní využití popelnice

30. července 2019, 14:20 | Efektivně využitá popelnice je ve chvíli, kdy v ní nekončí odpad, který lze odevzdat k opětovnému využití - vytřídit.
Co tedy patří do efektivně využité popelnice?
Do popelnice patří např.: popel z uhlí, použité hygienické pomůcky (např. zubní nit, tampóny, vatové tyčinky, vlhčené ubrousky atd.), běžné žárovky (NE – LED žárovky, zářivky apod.), roztrhaný nepoužitelný textil a obuv, trus masožravých zvířat, účtenky, sáčky z vysavačů, silně znečištěné obaly (mastný papír apod.).
Díky menší frekvenci přistavování popelnice můžete získat více EKO bodů a tím pádem vyšší slevu z poplatku za odpad.

 

 

 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu - opis výsledku hlasování v Hrádku

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.05.2019

Svěšeno:

11.06.2019

27. května 2019, 10:42

 

 

 

Starší Hrádecké noviny k dispozici

20. dubna 2019, 14:35 | Pokud někomu chybí starší obecní zpravodaje a chtěl by mít kompletní sbírku, stačí o ně požádat na OÚ. Vyobrazená čísla máme v omezeném množství k dipozici.

 

 

 

Strana výpisu

1