Územní plán

Zpráva o uplatňování územního plánu Hrádek

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Hrádek

21. srpna 2017, 08:37

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.08.2017

Svěšeno:

22.09.2017

21. srpna 2017, 08:33 | Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Hrádek