Strategické dokumenty

Akční plán obce Hrádek 2017-2018

13. října 2017, 10:27 | Na 20. zasedání zastupitelstva byl schválen akční plán 2017-2018. Akční plán je nedílnou součástí Strategického plánu rozvoje obce. Podrobnosti v příloze.

 

 

 

Akční plán obce Hrádek 2016 -2017

16. září 2016, 16:03 | V rámci platného strategického plánu obce Hrádek 2015-2025, obec vytváří a schvaluje tzv. akční plány. Na 15. zasedání zastupitelstva byl schválen akční plán 2016-2017. Tento plán aktualizuje a upravuje aktivity, které má obec ve své strategii. Podrobnosti v příloze.

 

 

 

Strategický plán obce Hrádek 2015-2025

5. května 2015, 09:18 | V příloze je schválené znění Strategického plánu obce Hrádek na období 2015-2025. Jedná se o jeden ze základních dokumentů obce. Strategický plán zpracovala Ing. Monika Motyková PhD. Na jeho tvorbě se podílely pracovní skupiny, složené ze všech členů zastupitelstva, připomínky vnášeli občané a místní podnikatelé. Jako podklad byly využiy i výsledky dotazníku, který odevzdalo 35,5% občanů.

 

 

 

MAP