Svoz odpadů

Nový prodejní ceník popelnic

16. února 2011, 11:55 | Vzhledem k novým nákupním cenám popelových nádob se rada usnesla na sjednocení jejich prodejních cen. Počínaje dnešním dnem si na OÚ můžete zakoupit plastovou (120 l) a pozinkovanou (110 l) popelnici za cenu 850,- Kč.

 

 

 

Svoz objemných a nebezpečných odpadů

3. února 2010, 16:19 | V sobotu 27.3.2010 proběhne mobilní i stacionární svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů.
Harmonogram svozu naleznete v příloze.

 

 

 

Tabulka svozu komunálního odpadu v roce 2010

6. prosince 2009, 17:16 | Dáváme k dispozici praktickou tabulku, ve které je rozpis všech svozových dnů, ať se jedná o popelnice nebo pytle na tříděný odpad.Tato tabulka bude obsažena i v Hradeckých novinách, které vyjdou před vánocemi.

 

 

 

Harmonogram svozu odpadu v obci - rok 2010

11. listopadu 2009, 09:24

 

 

 

Oznámení o svozu odpadu v pátek 24. 7. 2009

22. července 2009, 13:49

 

 

 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

19. března 2009, 12:18 | V sobotu 4. dubna 2009 proběhne svoz objemného a nebezpečného odpadu.
V tento den bude před obecní úřad přistaven kontejner. Další kontejner bude mobilní. Harmonogram svozu je uveden v příloze toho článku.
Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!

 

 

 

Harmonogram svozu odpadu v roce 2009

6. ledna 2009, 05:54 | V letošním roce se systém svozu odpadu opět zjednoduší. To proto, že obec přistoupila na žádost firmy Nehlsen k tomu, aby se sváželo v pátky namísto pondělků. Dalo by se to shrnout do dvou vět:

a) V každém sudém pátku jsou odváženy popelnice a černé pytle
b) V 6., 12., 18., 24., 30., 36., 42. a 48. týdnu (opět v pátky) modré a žluté pytle se separovaným odpadem.

Pro lepší zapamatování: 2x budou odváženy popelnice bez žlutých a modrých pytlů, potřetí včetně těchto pytlů. A tak dokola.
Přikládám podrobnou tabulku se svozy odpadu v roce 2009.

 

 

 

Strana výpisu

4