Úřední deska

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

27.02.2017

Vyvěšeno do:

09.03.2017

 

 

 

Výroční zpráva obce Hrádek o poskytování informací za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.02.2017

Vyvěšeno do:

26.03.2017

24. února 2017, 11:40

 

 

 

Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

31.10.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

31. října 2016, 15:18

 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční podpory z rozpočtu obce Hrádek

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

20.10.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

20. října 2016, 12:42

 

 

 

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory z rozpočtu obce Hrádek

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.04.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

26. dubna 2016, 13:14 | s TJ Sokol Hrádek ve výši 120 000,- Kč na celoroční provoz

 

 

 

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

02.12.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

2. prosince 2015, 16:28 | Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) byly Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“), předány aktualizované údaje o nemovitých věcech, uvedených v § 64 odst. 2 katastrálního zákona, platné ke dni 1. 11. 2015.
V příloze v souladu s ust. §§ 64 a 65 katastrálního zákona je přiložen soubor, obsahující seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků.

 

 

 

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční dotace

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.07.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. května 2015, 09:55

 

 

 

Smlouva CSK Invest

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.05.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. května 2015, 09:15

 

 

 

Archiv úřední desky