Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.

 

(Zveřejněno od 23.2.2017)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Obce Hrádek :

Ing. Kateřina Huczalová

Tel.: +420 727 887 092

e-mail:

Schválený rozpočet obce Hrádek na rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.12.2018

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

4. prosince 2018, 10:38

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu SOJ na roky 2020 a 2021

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.12.2018

Vyvěšeno do:

20.12.2018

3. prosince 2018, 16:56

 

 

 

Návrh rozpočtu SOJ na rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.12.2018

Vyvěšeno do:

20.12.2018

3. prosince 2018, 16:55

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2018

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.11.2018

Vyvěšeno do:

16.12.2018

29. listopadu 2018, 14:05 | o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy , třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 

Ceny vodného a stočného pro rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

27.11.2018

Vyvěšeno do:

27.12.2018

27. listopadu 2018, 07:20 | Cena vodného se od 1.1.2019 zvyšuje na částku 45,06 Kč (včetně 15%DPH)

 

 

 

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.11.2018

Vyvěšeno do:

26.12.2018

26. listopadu 2018, 09:49 | Společnost ČEPS, a.s. informuje vlastníky dotčených pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které rostou v ochranných pásmech vedení vysokého napětí přenosové soustavy.

 

 

 

SOJ - Rozpočtové opatření č. 3

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.11.2018

Vyvěšeno do:

31.12.2018

12. listopadu 2018, 15:40

 

 

 

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.11.2018

Vyvěšeno do:

22.12.2018

12. listopadu 2018, 13:03

 

 

 

Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.07.2018

Vyvěšeno do:

17.07.2019

17. července 2018, 13:33 | V příloze naleznete oznámení o vyvěšení závěrečného účtu DSO Sdružení obcí Jablunkovska na úřední desce. Dokument je vyvěšen v elektronické podobě na webových stránkách www.jablunkovsko.cz.

 

 

 

SOJ - Rozpočtové opatření č.2

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.06.2018

Vyvěšeno do:

31.12.2018

25. června 2018, 09:36

 

 

 

Strana výpisu

1