Úřední deska

Dokumenty

Smlouvy

Rozpočet

Záměry obce

Archiv úřední desky

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.

 

(Zveřejněno od 23.2.2017)

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta republiky na území ČR

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

15.12.2017

Vyvěšeno do:

15.01.2018

15. prosince 2017, 12:31 | Informace v jazyce národnostních menšin.

 

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.12.2017

Vyvěšeno do:

27.01.2018

13. prosince 2017, 08:07

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 6 - Sdružení obcí Jablunkovska

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.12.2017

Vyvěšeno do:

31.12.2017

11. prosince 2017, 10:33

 

 

 

Rozpočtové opatření XIX/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

08.12.2017

Vyvěšeno do:

31.12.2017

8. prosince 2017, 09:23

 

 

 

Rozpočtové opatření XVIII/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

08.12.2017

Vyvěšeno do:

31.12.2017

8. prosince 2017, 09:15

 

 

 

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.12.2017

Vyvěšeno do:

24.12.2017

7. prosince 2017, 08:45

 

 

 

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.12.2017

Vyvěšeno do:

24.12.2017

7. prosince 2017, 08:44

 

 

 

Střednědobý výhled Sdružení obcí Jablunkovska 2019-2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.12.2017

Vyvěšeno do:

21.12.2017

4. prosince 2017, 07:32

 

 

 

Návrh rozpočtu Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2018

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.12.2017

Vyvěšeno do:

21.12.2017

4. prosince 2017, 07:30

 

 

 

Jmenování zapisovatele OVK

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.12.2017

Vyvěšeno do:

12.01.2018

1. prosince 2017, 08:05

 

 

 

Strana výpisu

1