Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.

 

(Zveřejněno od 23.2.2017)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Obce Hrádek :

Ing. Kateřina Huczalová

Tel.: +420 727 887 092

e-mail:

Sdružení obcí Jablunkovska - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.05.2019

Vyvěšeno do:

16.06.2019

17. května 2019, 08:23

 

 

 

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.05.2019

Vyvěšeno do:

25.05.2019

10. května 2019, 13:21

 

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

09.05.2019

Vyvěšeno do:

25.05.2019

9. května 2019, 09:00

 

 

 

Daň z nemovitých věcí - nové možnosti zasílání údajů k platbě a platba prostřednictvím SIPO

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

02.05.2019

Vyvěšeno do:

01.06.2019

2. května 2019, 10:37 | V příloze jsou uvedeny informace vztahující se k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO a informace vztahující se ke službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu. K využívání těchto služeb se občané mohou přihlašovat už nyní, tak aby tuto službu mohli využívat již za toto zdaňovací období.

 

 

 

Rozpočtové opatření VI/2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.04.2019

Vyvěšeno do:

30.05.2019

30. dubna 2019, 09:42

 

 

 

SmVaK, ceny vodného a stočného

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.04.2019

Vyvěšeno do:

29.05.2019

29. dubna 2019, 15:27

 

 

 

Dražební vyhlášky

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.04.2019

Vyvěšeno do:

20.06.2019

29. dubna 2019, 10:13

 

 

 

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v jazycích národnostních menšin

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.04.2019

Vyvěšeno do:

25.05.2019

23. dubna 2019, 09:38 | Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 24. a 25. května 2019

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.04.2019

Vyvěšeno do:

27.05.2019

17. dubna 2019, 16:38 | Daň z nemovitých věcí - hromadný předpisný seznam

 

 

 

Jmenování zapisovatele OVK

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.04.2019

Vyvěšeno do:

25.05.2019

11. dubna 2019, 12:13

 

 

 

Strana výpisu

1