Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.

 

(Zveřejněno od 23.2.2017)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Obce Hrádek :

Ing. Kateřina Huczalová

Tel.: +420 727 887 092

e-mail:

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.03.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

28. března 2017, 13:07 | mezi obcí Hrádek a TJ Sokol

 

 

 

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o Katastru nemovitostí.

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.03.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

23. března 2017, 12:12

 

 

 

Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

31.10.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

31. října 2016, 15:18

 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční podpory z rozpočtu obce Hrádek

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

20.10.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

20. října 2016, 12:42

 

 

 

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory z rozpočtu obce Hrádek

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.04.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

26. dubna 2016, 13:14 | s TJ Sokol Hrádek ve výši 120 000,- Kč na celoroční provoz

 

 

 

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

02.12.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

2. prosince 2015, 16:28 | Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) byly Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“), předány aktualizované údaje o nemovitých věcech, uvedených v § 64 odst. 2 katastrálního zákona, platné ke dni 1. 11. 2015.
V příloze v souladu s ust. §§ 64 a 65 katastrálního zákona je přiložen soubor, obsahující seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků.

 

 

 

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční dotace

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.07.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. května 2015, 09:55

 

 

 

Smlouva CSK Invest

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.05.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. května 2015, 09:15

 

 

 

Strana výpisu

4