Archiv úřední desky

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.04.2008

Svěšeno:

22.04.2008

7. dubna 2008, 09:56 | stavba "Silnice I/11 Hrádek - průtah"

 

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení vlstníkům pozemků o možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.03.2008

Svěšeno:

11.04.2008

27. března 2008, 12:57

 

 

 

Závěr zjišťovacího řízení záměru

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.03.2008

Svěšeno:

11.04.2008

27. března 2008, 07:30 | " Hrádek - tlaková kanalizace a ČOV"

 

 

 

Zasedání zastupitelstva č. 12 - program

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.03.2008

Svěšeno:

02.04.2008

18. března 2008, 12:22

 

 

 

Doručení Veřejnou vyhláškou

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.03.2008

Svěšeno:

01.04.2008

17. března 2008, 14:07 | o uložených písemnostech na MěÚ Třinec ( Sikora Zdeněk)

 

 

 

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.03.2008

Svěšeno:

29.03.2008

14. března 2008, 12:24 | " Vrtaná studna"

 

 

 

VV- ozn. zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.03.2008

Svěšeno:

29.03.2008

14. března 2008, 12:21 | " Vrtaná studna a vodovdoní přípojka"

 

 

 

Opatření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.03.2008

Svěšeno:

27.03.2008

12. března 2008, 07:12 | kterým se schvaluje Předběžný přehled významných problémů nkládání s vodami v oblasti Povodí Odry

 

 

 

Nařízení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj č. 3/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.03.2008

Svěšeno:

04.04.2008

6. března 2008, 11:46 | o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel

 

 

 

Zakázka malého rozsahu - Podmínky soutěže

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.03.2008

Svěšeno:

20.03.2008

5. března 2008, 07:37 | " Nástavba hasičské zbrojnice"

 

 

 

Strana výpisu

... 76 ...