Archiv úřední desky

Zasedání zastupitelstva č. 10 - program

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.11.2007

Svěšeno:

05.12.2007

20. listopadu 2007, 10:45

 

 

 

VV-územní rozhodnutí o umístění stavby " STL a NTL přípojky plynu k provozovně - výroba salátů"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.11.2007

Svěšeno:

04.12.2007

19. listopadu 2007, 14:24

 

 

 

VV-územní rozhodnutí o změně využití území; Richard Gavenda

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.11.2007

Svěšeno:

29.11.2007

14. listopadu 2007, 14:03

 

 

 

VV-územní rozhodnutí o umístění stavby " Návsí -vodovod Harcov"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.11.2007

Svěšeno:

29.11.2007

14. listopadu 2007, 14:00

 

 

 

Oznámení -Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.11.2007

Svěšeno:

07.01.2008

9. listopadu 2007, 12:33 | Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu Obce Hrádek formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému projednání

 

 

 

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.11.2007

Svěšeno:

06.12.2007

7. listopadu 2007, 14:09 | "Čistírna odpadních vod včetně odpadního potrubí a výustního objektu"

 

 

 

Územní souhlas se stavbou " Přípojka dešťové kanalizace"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.10.2007

Svěšeno:

29.11.2007

29. října 2007, 15:22

 

 

 

Zakázka malého rozsahu - Podmínky soutěže

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.10.2007

Svěšeno:

30.10.2007

16. října 2007, 09:56 | Realizace stavby: " Sociální zařízení u budovy Obecního úřadu Hrádek"

 

 

 

VV-ozn.zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.10.2007

Svěšeno:

24.10.2007

9. října 2007, 12:02 | STL a NTL přípojka plynu k provozovně - výorobna salátů

 

 

 

Natura 2000-doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.10.2007

Svěšeno:

05.11.2007

8. října 2007, 06:56 | Žádost o připomínky k návrhu na zařazení lokality CZ0813516 -Olše do národního seznamu

 

 

 

Strana výpisu

... 79 ...