Archiv úřední desky

VV- oznámení zpětvzetí odvolání proti pokračování územního řízení o zmístění stavby " Optimalizace trati st.hr. - Mosty u J. - Bystřice n. Olší" a zpětvzetí žádosti o obnovu uedeného řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.02.2007

Svěšeno:

28.02.2007

13. února 2007, 09:43

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.02.2007

Svěšeno:

01.03.2007

13. února 2007, 08:17 | Tento návrh rozpočtu bude předložen ke schválení na zasedání zastupitelstva dne 28.2.2007

 

 

 

Oznámení - záměr směnit pozemky s f. Karimpex

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.02.2007

Svěšeno:

26.02.2007

9. února 2007, 13:13

 

 

 

VV-rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.02.2007

Svěšeno:

13.03.2007

8. února 2007, 07:38 | " Optimalizace trati st.hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší"

Pozn.: Celé znění vyhlášky je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Hrádek"

 

 

 

Informace o oznámení záměru " Hrádek - tlaková kanalizace a ČOV"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.02.2007

Svěšeno:

21.02.2007

6. února 2007, 11:12

 

 

 

Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Hrádek - talková kanalizace a ČOV"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.02.2007

Svěšeno:

21.02.2007

6. února 2007, 11:10

 

 

 

Oznámení - záměr pronajmout nebytový prostor v domě č.p. 267

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.01.2007

Svěšeno:

01.02.2007

17. ledna 2007, 12:51

 

 

 

Dodatek č. 4

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.01.2007

Svěšeno:

30.01.2007

16. ledna 2007, 11:08 | změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, uzavřené dne 5.února 2003
mezi Jablunkovem a Třincem

 

 

 

VV - o možnosti převzít písemnost

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.01.2007

Svěšeno:

24.01.2007

9. ledna 2007, 12:25

 

 

 

Veřejná vyhláška - vyrozumění o podaném odovlání

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.01.2007

Svěšeno:

17.01.2007

3. ledna 2007, 07:44

 

 

 

Strana výpisu

... 81 ...