Územní plán

Územní studie

18. května 2018, 08:37

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Hrádek

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Hrádek

21. srpna 2017, 08:37

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.08.2017

Svěšeno:

22.09.2017

21. srpna 2017, 08:33 | Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Hrádek

 

 

 

OZNÁMENÍ o vydání a uložení " Změny č. 1 územního plánu Hrádek - opatření obecné povahy"

1. června 2016, 12:36

 

 

 

Změna č. 1 územního plánu Hrádek

29. dubna 2016, 10:54

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.04.2016

Svěšeno:

16.05.2016

29. dubna 2016, 10:40 | Oznámení vydání změny č. 1 územního plánu Hrádek formou opatření obecné povahy

 

 

 

Platný ÚZEMNÍ PLÁN obce Hrádek

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.08.2012

Svěšeno:

15.08.2012

1. srpna 2012 | Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Hrádek formou opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo obce Hrádek vydalo dne 31.07.2012 územní plán Hrádek formou opatření obecné povahy

 

 

 

Nový územní plán obce Hrádek

11. ledna 2010, 15:16 | Obec Hrádek ma zpracovaný nový územní plán, na který získala dotaci ve výši 238 000,- Kč. Návrh územního plánu, projekt "Územní plán Hrádek" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Fondy Evropské unie – více na www.strukturalni-fondy.cz

Integrovaný operační program – více na www.strukturalni-fondy.cz/iop