Zpravodaj

Periodikum vychází čtvrtletně v nákladu 800 ks.

Vydává: Obec Hrádek, 00535958

Povoleno: Ministerstvem kultury ČR pod č. E 12341

Tiskne: A8 REKLAMA kreativ s.r.o., Bystřice 1261, 739 95

 

Redakce

Mgr. Věra Garbová, Robert Borski

 

Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků. Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, Tiskový zákon.

 

Veškeré připomínky a náměty můžete posílat elektronicky na mail: donést osobně na Obecní úřad nebo do Centra volného času. Příspěvky musí být podepsány. Fotografie k článkům si můžete sami pojmenovat, prosíme o uvedení autora fotografií. Inzerce ve zpravodaji se řídí ceníkem schváleným radou obce. Objednávky inzerce můžete psát na výše uvedený mail, případně volat na telefon č. 601 383 111.

 

Formát inzerátu  cena v Kč 
A5                                600,-
A6                                300,-
A7                                150,-

Hrádecké noviny č. 2 - 2019 (srpen 2019)

8. srpna 2019, 20:46

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2019 (duben 2019)

17. dubna 2019, 11:47

 

 

 

Hrádecké noviny č. 4 - 2018 (prosinec 2018)

14. prosince 2018, 14:09 | Fyzicky budou noviny distribuovány od čtvrtka 20. 12. i se stolním kalendářem.

 

 

 

Hrádecké noviny č. 3 - 2018 (srpen 2018)

7. srpna 2018, 09:48

 

 

 

Hrádecké noviny č. 2 - 2018 (duben 2018)

18. dubna 2018, 12:46

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2018 (leden 2018)

19. ledna 2018, 15:40

 

 

 

Hrádecké noviny č. 3 - 2017 (říjen 2017)

31. října 2017, 09:44

 

 

 

Hrádecké noviny č. 2 - 2017 (červenec 2017)

26. července 2017, 10:58

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2017 (duben 2017)

26. dubna 2017, 10:15

 

 

 

Hrádecké noviny č. 5 - 2016 (prosinec 2016)

2. ledna 2017, 15:01

 

 

 

Strana výpisu

1