Předběžný zájem o služby praktického lékaře v Hrádku

18. května 2017, 19:11

Vážení spoluobčané,

jak jsme již avízovali, provoz nové ordinace praktického lékaře bude zahájen 1.9.2017.

V dotazníkovém šetření v roce 2013 mnoho z vás uvedlo ordinaci praktického lékaře jako jednu z klíčových služeb, která v obci kdysi fungovala a nyní vám velmi citelně chybí.

Nyní, po deseti letech, se vaše potřeba může naplnit. Obec Hrádek je schopna počtem svých obyvatel  lékaře "uživit". Záleží však na tom, kolik hrádeckých občanů této nabídky využije, obzvláště když každý z nás svého osvědčeného lékaře, ke kterému důvěru a nehodlá ho v žádném případě měnit.

V dnešní době je praktických lékařů velký nedostatek. Proto žádný z nich nemá a nebude mít o pacienty nouzi. I ten hrádecký svou kapacitu pacientů dříve nebo později naplní. Jde o to, kdo budou jeho budoucí pacienti. Zda to budou většinou občané Hrádku, anebo jiných obcí.

Jako starosta obce Hrádek, ve které bude praktický lékař ordinovat, velmi stojím o to, aby to byli povětšině místní. Protože, v momentě, už nebude možné přijímat nové pacienty, bude velmi prospěšné, že to, na co mnoho z vás 10 let čekalo, bude přinášet užitek, především nám všem dospělým obyvatelům Hrádku.

Mějte prosím na mysli níže uvedené argumenty:

 

  1. Ordinace je v místě bydliště, komfortně dostupná i pro vozíčkaře nebo méně pohyblivé občany.
  2. Lékař bude ordinovat 5 dnů v týdnu, v pondělky dokonce do 20:00.
  3. Lékař disponuje druhou specializací na vnitřní lékařství, bude poskytovat dispenzární péči diabetikům, hypertonikům a pacientům s dalšími chronickými chorobami, jejichž dispenzární péče spadá do kompetence praktického lékaře.
  4. V plánu je vybudování infuzního stacionáře, tak aby občané Hrádku nemuseli za infuzní léčbou cestovat do Třince.

  

Na základě vašich četných dotazů, ješte před samotnou registrací pacientů, je možné tento zájem od pondělka  22.5.2017 zaevidovat na OÚ.

 

Robert Borski