Prodej drůbeže

4. března 2019, 17:33
Farma Gazda Bohumín bude prodávat: nosné kuřice všech barev na počátku snůšky v ceně 180kč, chovné kohouty v ceně 180kč, krmné směsi, vitamíny a doplňky pro drůbež.
Prodej se uskuteční v sobotu 9. a 23. března v 9:40 u prodejny Koruna.