Škola na zkoušku

10. února 2019, 11:00

Každoročně pořádáme na naší mateřské škole projekt "škola na zkoušku", jehož smyslem je dostatečně připravit děti na vstup do 1.třídy ZŠ. A taky poskytnout jejich rodičům bližší informace o tom, co má umět předškolák.

Programem projektu je ukázka souboru cvičení s návodem, jak si "hrát" doma s dítětem, aby bylo dostatečně připraveno na školní výuku a to v oblasti:

 • jemné motoriky a grafomotoriky
 • sluchového vnímání
 • zrakového vnímání
 • předmatematických představ

Malí žáčci si pod vedením učitelek mateřské školy vyzkouší, jak se sedí ve školní lavici, plní různé školní úkoly, kreslí na tabuli a dostanou zde i svůj první domácí úkol.

Úspěšnost projektu se ukáže u zápisu dětí do 1. třídy - 2. dubna 2019.

Lenka Palarczyková

       

 • Škola na zkoušku
  Škola na zkoušku
 • Škola na zkoušku
  Škola na zkoušku
 • Škola na zkoušku
  Škola na zkoušku
 • Škola na zkoušku
  Škola na zkoušku
 • Škola na zkoušku
  Škola na zkoušku
 • Škola na zkoušku
  Škola na zkoušku
 • Škola na zkoušku
  Škola na zkoušku
 • Škola na zkoušku
  Škola na zkoušku
 • Škola na zkoušku
  Škola na zkoušku
 • Škola na zkoušku
  Škola na zkoušku