Virtuální drogy neboli digitální závislost

21. listopadu 2018, 08:30
Závislost na virtuálních drogách zahrnuje nadužívání Internetu, počítačových her, televize, mobilních telefonů a sociálních sítí. Víte, že tento problém postihuje v České republice 3,4% populace, dalších 3,7% je online závislostí ohroženo? A že nejrizikovější a nejpočetnější skupinou této závislosti jsou děti a mladiství?

O tomto rostoucím fenoménu a možnostech jeho korekce budeme společně diskutovat v Centru volného času ve čtvrtek 29. 11. Přednáška bude rozdělena do dvou bloků. Od 13h přivítáme pedagogy, na 16h zveme všechny rodiče a další zájemce z řad veřejnosti. 

 

Dotkneme se následujících témat: 

 

  • Děti a volný čas (význam volného času pro zdravý vývoj dítěte)
  • Role počítačů a mobilních telefonů v životě dětí (vhodnost x nevhodnost trávení volného času u počítače či s mobilním telefonem, rizika excesivního hraní počítačových her a internetu)
  • Výhody x nevýhody Internetu pro děti (v čem může být internet užitečný, kde si dát pozor)
  • Sociální sítě a YouTube
  • Kyberšikana
  • Zásady bezpečného chování na internetu
  • Prevence problémů působených počítačovými hrami u dětí

 

Přednáška je bezplatná. Srdečně vás na ni zveme.

 

Tato akce je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2018.

 

logo_msk-nahled1.png

  • Virtuální drogy neboli digitální závislost
    Virtuální drogy neboli digitální závislost