Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (podzimní výzva)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.08.2017

Svěšeno:

31.08.2017

31. července 2017, 10:50
Žádost o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení je možno podat do 31.08.2017 .
Prostředky fondu je možno použít k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu. Oproti minulosti byl rozšířen účel použití zápůjčky z FRB.

Přílohy: