Aktualizace ceníku nájmu a služeb za užívání hrobových míst na Veřejném pohřebišti v Jablunkově

24. ledna 2023

Jablunkov

Informace k nájmu hrobových míst

Rada města Jablunkova na své 4. schůzi konané dne 29.11.2022 schválila aktualizaci ceníku nájmu
a služeb za užívání hrobových míst na Veřejném pohřebišti v Jablunkově (navýšení cen o 30%).


Ceník nájmu hrobových míst a služeb poskytovaných v souvislosti s nájmem platný od 1. 1. 2023

                                         (příloha č. 1. ke smlouvě o nájmu hrobového místa)

Druh místa

Nájemné za rok 1m²

Služby za rok 1m²

Hrobové místo

7 Kč

55 Kč

hrobka

7 Kč

66 Kč

Urnové místo

                         7 Kč

       125 Kč


Zároveň žádáme všechny uživatele hrobových míst, aby provedli kontrolu

  • platby nájmu za hrobové místo
  • platnost smlouvy na hrobové místo

                Jana Lancová, DiS.                                                            

referentka odboru správy majetku a rozvoje města, správa hřbitova

Městský úřad Jablunkov                                            

Dukelská 144                                                                

739 91 Jablunkov

            telefon: 558 340 625

email: jana.lancova@jablunkov.cz

                                                                                                                                                       Děkujeme

Autor článku: Anna Gaszczyková