Místní Agenda 21

V červnu 2017 se naše obec stala členem místní Agendy 21 (MA21). Hlavním cílem je pro nás zlepšování kvality života v obci a zapojení obyvatel do oblastí plánování a rozhodování.

Politik pro místní Agendu 21                            Robert Borski, starosta obce

Koordinátor místní Agendy 21                                   Ing. Martin Byrtus, místostarosta obce

Co je to místní agenda 21?

Je metodou kvality veřejné správy, vedoucí k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při zohledňování místních podmínek. Místní Agenda 21 je mezinárodní program 21. století rozvoje obcí a regionů, zakotvený v dokumentu OSN – Agenda 21, k jehož naplňování se zavázaly desítky států včetně České republiky. Místní Agenda 21 usiluje o vyvážené prosazování tří principů udržitelného rozvoje (hospodářský rozvoj, sociální požadavky a  ochrana životního prostředí) na regionální úrovni.

Zaměřuje se na místní rozvoj, podporuje ekologické aktivity obyvatel, společenský a kulturní život měst a obcí. Předpokladem pro naplňování cílů MA21 je spolupráce samosprávy, občanů a dalších místních subjektů.

místní  –  odkazuje na vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region
agenda – seznam úkolů, tzn. to, co je třeba udělat
21 – odkazuje na 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

Více informací: pro veřejnost a kritéria.