Povinně zveřejňované informace

Informace dle zák. 106/99

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Hrádek

2. Důvod a způsob založení

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

3. Organizační struktura

Obec Hrádek

 • Starosta obce
 • Místostarosta obce
 • Zastupitelstvo  - Finanční výbor, Kontrolní výbor, Menšinový výbor
 • Rada - Komise pro výběrová řízení, Komise sociálně-kulturní

4. Kontaktní spojení

Adresa:
Obecní úřad, Hrádek 352, 739 97 Hrádek

Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Středa:  7:00 - 11:00, 12:00 - 17:00

Kontakty:
Podatelna: 558 551 311, podatelna@obechradek.cz
Sekretáriat: 558 551 312, sekretariat@obechradek.cz​​​​​​​
Účetní: 558 551 313, ucetnictvi@obechradek.cz
Starosta: 558 551 314, starosta@obechradek.cz​​​​​​​

Web: www.obechradek.cz
Datová schránka: 9ejb382
Facebook: www.facebook.com/obechradek

5. Případné platby můžete poukázat

Číslo běžného účtu: 168 198 33 09/0800

6. IČ 00535958

7. DIČ CZ00535958

8. Dokumenty

 • Úřední deska
 • Vyhlášky
 • Rozpočty
 • Usnesení Zastupitelstva obce
 • Usnesení Rady obce
 • Územní plán

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně: na Obecní úřad Hrádek, Hrádek 352, 739 97

v úředních hodinách

Pondělí7.00-11.00 /12.00-17.00
Středa7.00-11.00 /12.00-17.00


​​​​​​​Písemně na adresu: Obecní úřad Hrádek, Hrádek 352, 739 97

Elektronicky na e-mail: podatelna@obechradek.cz, prostřednictví formuláře - dotaz na OÚ

Elektronicky datovou schránkou: 9ejb382

11. Opravné prostředky

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy 

15. Úhrady za poskytování informací

Obec je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

  Obecní úřad Hrádek nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
  V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

 • 16.2 Výhradní licence

  Obecní úřad Hrádek neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.