Úřední deska

Oznámení
Borská Petra
15.10.2021 - 14.11.2021
Výzva k odstraňování stromoví
Rozpočtová opatření
Borská Petra
12.10.2021 - 31.12.2021
Oznámení SOJ - RO 4/2021
Oznámení
Borská Petra
11.10.2021 - 10.11.2021
Opis výsledků hlasování v okrsku
Oznámení
Dordová Žofie
20.07.2021 - 30.06.2022
Schválený Závěrečný účet 2020
Rozpočtová opatření
Borská Petra
15.07.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření Sdružení obcí Jablunkovska 3/2021
Oznámení
Dordová Žofie
14.06.2021 - 31.12.2022
Usnesení finančního výboru č. 7 ze dne 4.6.2021
Rozpočty
Borská Petra
09.06.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu za rok 2020
Rozpočtová opatření
Borská Petra
08.04.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Sdružení obcí Jablunkovska č. 2/2021
Rozpočtové výhledy
Dordová Žofie
08.03.2021 - 31.12.2025
Oznámení o zveřejnění Návrhu SRV na 2022-2025
Rozpočtová opatření
Borská Petra
19.02.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření SOJ č. 1/2021
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
27.01.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2021
Rozpočty
Gaszczyková Anna
12.01.2021 - 12.01.2022
Schválený rozpočet obce Hrádek na rok 2021
Rozpočty
Borská Petra
03.01.2021 - 31.12.2021
Schválený rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska
Oznámení
Borská Petra
07.12.2020 - 07.12.2023
Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory - SDH Hrádek
Oznámení
Szotkowská Lucie
28.12.2019 - 31.12.2022
SOJ - Oznámení o zveřejnění - schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2022
Oznámení
Szotkowská Lucie
10.12.2019 - 31.12.2030
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Oznámení
Szotkowská Lucie
03.09.2019 - 31.12.2023
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o Katastru nemovitostí.
Rozpočtové výhledy
Szotkowská Lucie
22.08.2019 - 31.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 - 2022
Rozpočty
Szotkowská Lucie
18.06.2019 - 18.06.2030
Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.


(Zveřejněno od 23.2.2017)