Úřední deska

Oznámení
Borská Petra
23.05.2024 - 08.06.2024
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Oznámení
Borská Petra
23.05.2024 - 08.06.2024
Ogłoszenie o czasie i miejscu wyborów do Parlamentu Europejskiego
Záměr
Gaszczyková Anna
21.05.2024 - 07.06.2024
Záměr - pronájem nebytových prostor v budově OÚ Hrádek č.p. 352
Rozpočty
Huczalová Kateřina
09.05.2024 - 31.12.2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/2024
Oznámení
Borská Petra
03.05.2024 - 08.06.2024
Informacje o zasadach i sposobie głosowania (Wybory do Parlamentu Europejskiego na terenie Republiki Czeskiej)
Oznámení
Borská Petra
30.04.2024 - 08.06.2024
Svolání 1. zasedání OVK
Rozpočty
Dordová Žofie
29.04.2024 - 31.12.2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2024
Oznámení
Borská Petra
27.04.2024 - 08.06.2024
Jmenování zapisovatele OVK
Oznámení
Gaszczyková Anna
26.04.2024 - 31.05.2024
VV - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí
Oznámení
Borská Petra
23.04.2024 - 08.06.2024
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení
Gaszczyková Anna
22.04.2024 - 31.12.2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů SOJ - rozpočet r. 2024, rozpočtový výhled 2025-2026, rozpočtová opatření
Rozpočty
Dordová Žofie
09.04.2024 - 31.12.2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2023
Oznámení
Borská Petra
08.04.2024 - 08.06.2024
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Oznámení
Borská Petra
27.03.2024 - 31.12.2024
Informace týkající se odpadu podle Zákona č. 541 Sb. za rok 2023
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
19.03.2024 - 31.12.2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce č. 4/2023
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
11.03.2024 - 31.12.2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2024
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
27.02.2024 - 31.12.2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2024
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
07.02.2024 - 31.12.2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2024
Oznámení
Gaszczyková Anna
19.01.2024 - 31.12.2024
SOJ - Rozpočtové opatření 9/2023

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.


(Zveřejněno od 23.2.2017)