Úřední deska

Rozpočtová opatření
Szotkowská Lucie
06.03.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření III/2020
Rozpočtová opatření
Szotkowská Lucie
19.02.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření II/2020
Rozpočtová opatření
Szotkowská Lucie
10.02.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření I/2020
Rozpočtová opatření
Szotkowská Lucie
21.01.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření XX/2019
Rozpočty
Szotkowská Lucie
03.01.2020 - 31.12.2020
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020
Oznámení
Szotkowská Lucie
28.12.2019 - 31.12.2022
SOJ - Oznámení o zveřejnění - schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2022
Rozpočty
Szotkowská Lucie
10.12.2019 - 31.12.2020
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Oznámení
Szotkowská Lucie
10.12.2019 - 31.12.2030
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Oznámení
Szotkowská Lucie
03.09.2019 - 31.12.2023
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o Katastru nemovitostí.
Rozpočtové výhledy
Szotkowská Lucie
22.08.2019 - 31.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 - 2022
Rozpočty
Szotkowská Lucie
18.06.2019 - 18.06.2030
Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.


(Zveřejněno od 23.2.2017)