Úřední deska

Oznámení
Dordová Žofie
14.06.2021 - 31.12.2022
Usnesení finančního výboru č. 7 ze dne 4.6.2021
Rozpočty
Borská Petra
09.06.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu za rok 2020
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
27.05.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce č. V/2021
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
28.04.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce č. IV/2021
Smlouvy
Borská Petra
15.04.2021 - 15.05.2024
Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory - SDH Hrádek
Smlouvy
Borská Petra
10.04.2021 - 10.05.2024
Smlouva o poskytnutí neinvestiční podpory z rozpočtu obce - TJ Sokol
Rozpočtová opatření
Borská Petra
08.04.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Sdružení obcí Jablunkovska č. 2/2021
Rozpočty
Dordová Žofie
07.04.2021 - 31.12.2025
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na 2022-2025
Smlouvy
Borská Petra
05.04.2021 - 05.05.2024
Smlouva č. 11/21 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
01.04.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce č. II/2021
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
01.04.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce č. III/2021
Rozpočtové výhledy
Dordová Žofie
08.03.2021 - 31.12.2025
Oznámení o zveřejnění Návrhu SRV na 2022-2025
Rozpočtová opatření
Borská Petra
19.02.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření SOJ č. 1/2021
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
11.02.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce č.I/2021
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
27.01.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2021
Rozpočty
Gaszczyková Anna
12.01.2021 - 12.01.2022
Schválený rozpočet obce Hrádek na rok 2021
Rozpočty
Dordová Žofie
12.01.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu obce na rok 2021
Rozpočty
Dordová Žofie
12.01.2021 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu obce na rok 2021
Smlouvy
Borská Petra
10.01.2021 - 10.02.2024
Smlouva č. 10/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.


(Zveřejněno od 23.2.2017)