Úřední deska

Rozpočty
Gaszczyková Anna
29.11.2021 - 31.12.2022
Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu SOJ na rok 2022
Smlouvy
Borská Petra
27.10.2021 - 27.11.2024
Smlouva o zápůjčce č. 047 z Fondu rozvoje bydlení obce Hrádek
Oznámení
Dordová Žofie
20.07.2021 - 30.06.2022
Schválený Závěrečný účet 2020
Rozpočty
Dordová Žofie
20.07.2021 - 30.06.2022
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2025
Smlouvy
Borská Petra
05.07.2021 - 05.08.2024
Smlouva č. 12/21 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Oznámení
Dordová Žofie
14.06.2021 - 31.12.2022
Usnesení finančního výboru č. 7 ze dne 4.6.2021
Smlouvy
Borská Petra
15.04.2021 - 15.05.2024
Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory - SDH Hrádek
Smlouvy
Borská Petra
10.04.2021 - 10.05.2024
Smlouva o poskytnutí neinvestiční podpory z rozpočtu obce - TJ Sokol
Rozpočty
Dordová Žofie
07.04.2021 - 31.12.2025
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na 2022-2025
Smlouvy
Borská Petra
05.04.2021 - 05.05.2024
Smlouva č. 11/21 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Rozpočtové výhledy
Dordová Žofie
08.03.2021 - 31.12.2025
Oznámení o zveřejnění Návrhu SRV na 2022-2025
Smlouvy
Borská Petra
10.01.2021 - 10.02.2024
Smlouva č. 10/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
10.01.2021 - 10.02.2024
Smlouva č. 09/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Oznámení
Borská Petra
07.12.2020 - 07.12.2023
Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory - SDH Hrádek
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 08/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 07/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 06/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 05/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 04/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.


(Zveřejněno od 23.2.2017)