Archiv úřední desky

Oznámení
Gaszczyková Anna
03.06.2024 - 12.06.2024
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek
Oznámení
Borská Petra
23.05.2024 - 08.06.2024
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Oznámení
Borská Petra
23.05.2024 - 08.06.2024
Ogłoszenie o czasie i miejscu wyborów do Parlamentu Europejskiego
Záměr
Gaszczyková Anna
21.05.2024 - 07.06.2024
Záměr - pronájem nebytových prostor v budově OÚ Hrádek č.p. 352
Oznámení
Huczalová Kateřina
16.05.2024 - 14.06.2024
Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu obce za rok 2023
Oznámení
Borská Petra
03.05.2024 - 08.06.2024
Informacje o zasadach i sposobie głosowania (Wybory do Parlamentu Europejskiego na terenie Republiki Czeskiej)
Oznámení
Borská Petra
30.04.2024 - 08.06.2024
Svolání 1. zasedání OVK
Oznámení
Borská Petra
27.04.2024 - 08.06.2024
Jmenování zapisovatele OVK
Oznámení
Gaszczyková Anna
26.04.2024 - 31.05.2024
VV - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí
Oznámení
Borská Petra
23.04.2024 - 08.06.2024
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Nařízení
Gaszczyková Anna
17.04.2024 - 03.05.2024
Nařízení státní veterinární správy - mor včelího plodu v MS kraji
Vyhláška
Gaszczyková Anna
12.04.2024 - 29.04.2024
VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy - „Oprava povrchu nájezdových a výjezdových ramp silnice č. I/68 ve staničení km 19,147 až 20,095“
Oznámení
Borská Petra
08.04.2024 - 08.06.2024
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Vyhláška
Gaszczyková Anna
26.03.2024 - 11.04.2024
VV- územní rozhodnutí č. 001/2024 o umístění stavby "Hrádek,č.parc. 1025/5 NNk"
Záměr
Gaszczyková Anna
21.03.2024 - 08.04.2024
Záměr - směna pozemků v lokalitě Dědina
Oznámení
Borská Petra
08.03.2024 - 19.03.2024
Výzva k podání nabídky na "Opravu dešťové kanalizace Hrádek"
Oznámení
Gaszczyková Anna
05.03.2024 - 13.03.2024
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek
Vyhláška
Gaszczyková Anna
09.02.2024 - 26.02.2024
VV - ozn. o zahájení územního řízení "Hrádek č.parc. 1025/5 NNk"
Oznámení
Gaszczyková Anna
05.02.2024 - 21.02.2024
VV- opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací