Archiv úřední desky

Vyhláška
Borská Petra
21.06.2021 - 07.07.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení
Vyhláška
Borská Petra
10.06.2021 - 16.06.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Záměr
Borská Petra
07.06.2021 - 28.06.2021
Záměr obce Hrádek - odprodej čísti pozemku
Vyhláška
Borská Petra
02.06.2021 - 18.06.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Záměr
Gaszczyková Anna
24.05.2021 - 09.06.2021
Záměr - směna pozemků
Oznámení
Borská Petra
11.05.2021 - 10.06.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Milíkov
Vyhláška
Borská Petra
05.05.2021 - 15.06.2021
Dražební vyhláška
Záměr
Gaszczyková Anna
27.04.2021 - 14.05.2021
Záměr - směna pozemků
Vyhláška
Borská Petra
26.04.2021 - 26.05.2021
Veřejná vyhláška
Záměr
Borská Petra
22.04.2021 - 08.05.2021
Záměr obce Hrádek - pronájem nebytových prostor
Oznámení
Borská Petra
09.04.2021 - 26.04.2021
Výzva k podání nabídky „Projektová dokumentace na akci Nástavba a stavební úpravy PZŠ Hrádek“
Vyhláška
Gaszczyková Anna
25.03.2021 - 12.04.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Oznámení
Borská Petra
16.03.2021 - 24.03.2021
Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva
Oznámení
Borská Petra
05.03.2021 - 04.04.2021
Rozhodnutí hejtmana kraje - Určené školy - změna
Záměr
Gaszczyková Anna
04.03.2021 - 22.03.2021
Záměr prodeje nově odměřené části z pozemku p.č. 1422/1- hřbitov
Oznámení
Borská Petra
02.03.2021 - 18.03.2021
Rozhodnutí hejtmana kraje - Určené školy
Vyhláška
Borská Petra
02.03.2021 - 18.03.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích