Archiv úřední desky

Oznámení
Borská Petra
03.09.2020 - 14.09.2020
Výzva k podání nabídky na akci "Oprava propustků v obci Hrádek"
Oznámení
Borská Petra
03.09.2020 - 14.09.2020
Výzva k podání nabídky na akci "Úprava areálu Centra volného času v Hrádku - 1. etapa"
Oznámení
Borská Petra
20.08.2020 - 05.09.2020
Záměr obce Hrádek - pacht a provozování vodního díla
Oznámení
Borská Petra
20.08.2020 - 19.09.2020
Fond rozvoje bydlení - podzimní výzva
Oznámení
Borská Petra
17.08.2020 - 16.09.2020
Krajská hygienická stanice MSK - Mimořádné opatření č.21
Oznámení
Dordová Žofie
13.08.2020 - 13.08.2020
Rozpočtové opatření XI/2020
Oznámení
Borská Petra
28.07.2020 - 27.08.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Oznámení
Borská Petra
24.07.2020 - 25.08.2020
Krajská hygienická stanice MSK - Mimořádné opatření č.16
Oznámení
Borská Petra
21.07.2020 - 20.08.2020
Krajská hygienická stanice MSK - Mimořádné opatření č.15
Oznámení
Gaszczyková Anna
21.07.2020 - 07.08.2020
Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Oznámení
Borská Petra
20.07.2020 - 05.08.2020
Veřejné projednávání a návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Oznámení
Borská Petra
14.07.2020 - 13.08.2020
Krajská hygienická stanice MSK - Mimořádné opatření č.14
Vyhláška
Gaszczyková Anna
10.07.2020 - 26.07.2020
VV - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Oznámení
Dordová Žofie
03.07.2020 - 03.07.2020
Rozpočtové opatření IX/2020
Oznámení
Dordová Žofie
03.07.2020 - 03.07.2020
Rozpočtové opatření IX/2020
Záměr
Szotkowská Lucie
22.06.2020 - 08.07.2020
Záměr - směna pozemků
Oznámení
Borská Petra
19.06.2020 - 04.08.2020
Dražební vyhláška
Oznámení
Szotkowská Lucie
18.05.2020 - 28.05.2020
Pozvánka na 9.zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Rozpočty
Dordová Žofie
12.05.2020 - 28.05.2020
Návrh Závěrečného účtu 2019