Archiv úřední desky

Záměr
Gaszczyková Anna
27.04.2021 - 14.05.2021
Záměr - směna pozemků
Záměr
Borská Petra
22.04.2021 - 08.05.2021
Záměr obce Hrádek - pronájem nebytových prostor
Oznámení
Borská Petra
09.04.2021 - 26.04.2021
Výzva k podání nabídky „Projektová dokumentace na akci Nástavba a stavební úpravy PZŠ Hrádek“
Vyhláška
Gaszczyková Anna
25.03.2021 - 12.04.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Oznámení
Borská Petra
16.03.2021 - 24.03.2021
Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva
Oznámení
Borská Petra
05.03.2021 - 04.04.2021
Rozhodnutí hejtmana kraje - Určené školy - změna
Záměr
Gaszczyková Anna
04.03.2021 - 22.03.2021
Záměr prodeje nově odměřené části z pozemku p.č. 1422/1- hřbitov
Oznámení
Borská Petra
02.03.2021 - 18.03.2021
Rozhodnutí hejtmana kraje - Určené školy
Vyhláška
Borská Petra
02.03.2021 - 18.03.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Oznámení
Borská Petra
17.02.2021 - 11.05.2021
Oznámení ČSÚ o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Oznámení
Borská Petra
15.02.2021 - 14.03.2021
Usnesení vlády CŘ o přijetí krizového opatření ze dne 14.02.2021
Oznámení
Borská Petra
12.02.2021 - 12.03.2021
Usnesení vlády CŘ o přijetí krizového opatření ze dne 11.02.2021
Oznámení
Borská Petra
11.02.2021 - 15.03.2021
Fond rozvoje bydlení - jarní výzva
Záměr
Borská Petra
11.02.2021 - 27.02.2021
Záměr obce Hrádek - propachtování části pozemku
Vyhláška
Borská Petra
01.02.2021 - 17.02.2021
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Oznámení
Oznámení
Borská Petra
19.01.2021 - 18.02.2021
Usnesení vlády CŘ o přijetí krizového opatření
Záměr
Borská Petra
14.01.2021 - 31.01.2021
Záměr obce Hrádek - odprodej čísti pozemku
Vyhláška
Borská Petra
05.01.2021 - 20.01.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů