Archiv úřední desky

Vyhláška
Gaszczyková Anna
01.10.2021 - 17.10.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušuje OZV č. 6/2019, k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
Oznámení
Gaszczyková Anna
20.09.2021 - 29.09.2021
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek
Oznámení
Borská Petra
14.09.2021 - 14.10.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Oznámení
Borská Petra
08.09.2021 - 09.10.2021
Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v jazycích národnostních menšin
Vyhláška
Gaszczyková Anna
02.09.2021 - 19.09.2021
VV-územní rozhodnutí č. 14/2021
Vyhláška
Borská Petra
26.08.2021 - 12.09.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška
Gaszczyková Anna
16.08.2021 - 01.09.2021
VV - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Oznámení
Gaszczyková Anna
12.08.2021 - 13.09.2021
Fond rozvoje bydlení - podzimní výzva
Oznámení
Borská Petra
05.08.2021 - 09.10.2021
Stanovení počtu členů Okrskové volební komise
Oznámení
Borská Petra
05.08.2021 - 09.10.2021
Jmenování zapisovatele OVK
Oznámení
Borská Petra
05.08.2021 - 09.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb
Vyhláška
Borská Petra
21.06.2021 - 07.07.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení
Vyhláška
Borská Petra
10.06.2021 - 16.06.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Záměr
Borská Petra
07.06.2021 - 28.06.2021
Záměr obce Hrádek - odprodej čísti pozemku
Vyhláška
Borská Petra
02.06.2021 - 18.06.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Záměr
Gaszczyková Anna
24.05.2021 - 09.06.2021
Záměr - směna pozemků
Oznámení
Borská Petra
11.05.2021 - 10.06.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Milíkov
Vyhláška
Borská Petra
05.05.2021 - 15.06.2021
Dražební vyhláška