Archiv úřední desky

Oznámení
Gaszczyková Anna
21.07.2020 - 07.08.2020
Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vyhláška
Gaszczyková Anna
10.07.2020 - 26.07.2020
VV - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Oznámení
Dordová Žofie
03.07.2020 - 03.07.2020
Rozpočtové opatření IX/2020
Oznámení
Dordová Žofie
03.07.2020 - 03.07.2020
Rozpočtové opatření IX/2020
Záměr
Szotkowská Lucie
22.06.2020 - 08.07.2020
Záměr - směna pozemků
Oznámení
Borská Petra
19.06.2020 - 04.08.2020
Dražební vyhláška
Oznámení
Szotkowská Lucie
18.05.2020 - 28.05.2020
Pozvánka na 9.zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Rozpočty
Dordová Žofie
12.05.2020 - 28.05.2020
Návrh Závěrečného účtu 2019
Rozpočty
Szotkowská Lucie
11.05.2020 - 27.05.2020
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019
Záměr
Szotkowská Lucie
11.05.2020 - 27.05.2020
Záměr - Prodej pozemku p.č. 1193/2
Oznámení
Borská Petra
27.04.2020 - 27.05.2020
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
Oznámení
Borská Petra
22.04.2020 - 22.05.2020
Kalkuĺace cen pro vodné za rok 2019
Oznámení
Borská Petra
08.04.2020 - 07.05.2020
Konkurzní řízení na ředitele Základní školy s polským vyučovacím jazykem a Mateřské školy s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77, p.o.
Oznámení
Szotkowská Lucie
10.03.2020 - 09.04.2020
Karanténa - informace pro občany
Oznámení
Szotkowská Lucie
27.02.2020 - 28.03.2020
Výroční zpráva obce Hrádek o poskytování informací za rok 2019
Oznámení
Szotkowská Lucie
25.02.2020 - 06.04.2020
Konkurzní řízení na ředitele Základní školy s polským vyučovacím jazykem
Záměr
Szotkowská Lucie
24.02.2020 - 12.03.2020
Záměr
Oznámení
Szotkowská Lucie
21.02.2020 - 22.03.2020
Fond rozvoje bydlení - jarní výzva
Záměr
Szotkowská Lucie
17.01.2020 - 03.02.2020
Záměr
Záměr
Szotkowská Lucie
17.01.2020 - 03.02.2020
Záměr