Úřední deska

Smlouvy
Borská Petra
10.01.2021 - 10.02.2024
Smlouva č. 09/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Rozpočty
Borská Petra
03.01.2021 - 31.12.2021
Schválený rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska
Rozpočty
Dordová Žofie
14.12.2020 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu obce na rok 2021
Oznámení
Borská Petra
07.12.2020 - 07.12.2023
Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory - SDH Hrádek
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 08/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 07/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 06/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 05/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 04/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 03/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 02/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
10.11.2020 - 10.12.2023
Smlouva č. 01/20 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Oznámení
Szotkowská Lucie
28.12.2019 - 31.12.2022
SOJ - Oznámení o zveřejnění - schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2022
Oznámení
Szotkowská Lucie
10.12.2019 - 31.12.2030
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Oznámení
Szotkowská Lucie
03.09.2019 - 31.12.2023
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o Katastru nemovitostí.
Rozpočtové výhledy
Szotkowská Lucie
22.08.2019 - 31.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 - 2022
Rozpočty
Szotkowská Lucie
18.06.2019 - 18.06.2030
Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.


(Zveřejněno od 23.2.2017)