Úřední deska

Rozpočty
Dordová Žofie
22.02.2023 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2023
Rozpočtová opatření
Borská Petra
13.01.2023 - 31.12.2023
Oznámení SOJ - RO 6/2022
Rozpočty
Borská Petra
13.01.2023 - 31.12.2023
Oznámení SOJ - schválený rozpočet na rok 2023
Oznámení
Dordová Žofie
23.12.2022 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu obce na rok 2023
Rozpočty
Dordová Žofie
23.12.2022 - 31.12.2023
Schválený rozpočet obce Hrádek na rok 2023
Rozpočty
Dordová Žofie
23.12.2022 - 31.12.2027
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2027
Oznámení
Dordová Žofie
23.12.2022 - 31.12.2027
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2027
Oznámení
Gaszczyková Anna
04.11.2022 - 31.12.2023
VV - opatření obecné povahy 1/2022 - změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů
Smlouvy
Borská Petra
05.10.2022 - 04.10.2025
Smlouva o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení obce Hrádek č. 50
Smlouvy
Borská Petra
25.06.2022 - 24.06.2025
Smlouva o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení obce Hrádek č. 49
Smlouvy
Borská Petra
20.06.2022 - 19.06.2025
Darovací smlouva - SDH Hrádek
Smlouvy
Borská Petra
20.06.2022 - 19.06.2025
Smlouva o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení obce Hrádek č. 48
Závěrečné účty
Borská Petra
16.06.2022 - 31.12.2023
Závěrečný účtu SOJ za rok 2021
Rozpočtová opatření
Borská Petra
15.06.2022 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření SOJ č. 2/2022
Smlouvy
Borská Petra
25.03.2022 - 24.03.2025
Darovací smlouva - TJ Sokol Hrádek
Rozpočtové výhledy
Dordová Žofie
14.01.2022 - 31.12.2026
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2026
Rozpočtové výhledy
Borská Petra
07.01.2022 - 31.12.2025
SOJ - Střednědobý výhled rozpočtu
Smlouvy
Borská Petra
27.10.2021 - 27.11.2024
Smlouva o zápůjčce č. 047 z Fondu rozvoje bydlení obce Hrádek
Smlouvy
Borská Petra
05.07.2021 - 05.08.2024
Smlouva č. 12/21 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
Smlouvy
Borská Petra
15.04.2021 - 15.05.2024
Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory - SDH Hrádek

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.


(Zveřejněno od 23.2.2017)