Úřední deska

Oznámení
Borská Petra
17.09.2020 - 31.10.2020
Výzva k oklešťování stromoví
Oznámení
Borská Petra
11.09.2020 - 28.09.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Záměr
Gaszczyková Anna
10.09.2020 - 28.09.2020
Záměr pronajmout k provozování vodního díla
Oznámení
Gaszczyková Anna
09.09.2020 - 12.10.2020
oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizace ZABAGED v roce 2020
Rozpočty
Dordová Žofie
03.09.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření XII/2020
Oznámení
Borská Petra
28.08.2020 - 27.09.2020
Krajská hygienická stanice MSK - Mimořádné opatření č. 23
Oznámení
Borská Petra
18.08.2020 - 03.10.2020
Jmenování zapisovatele Okrskové volební komise
Oznámení
Borská Petra
15.08.2020 - 03.10.2020
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení
Dordová Žofie
13.08.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření X/2020
Oznámení
Dordová Žofie
13.08.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření XI/2020
Oznámení
Borská Petra
01.08.2020 - 03.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů Okrskové volební komise
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
03.07.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření IX/2020
Rozpočty
Dordová Žofie
05.06.2020 - 31.12.2020
Schválený Závěrečný účet 2019
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
29.05.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. VII/2020
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
29.05.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. VIII/2020
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
07.05.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. VI/2020
Rozpočtová opatření
Dordová Žofie
06.05.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. V/2020
Rozpočtová opatření
Szotkowská Lucie
08.04.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření IV/2020
Rozpočtová opatření
Szotkowská Lucie
06.03.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření III/2020

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.


(Zveřejněno od 23.2.2017)