Úřední deska

Oznámení
Gaszczyková Anna
18.09.2023 - 04.10.2023
VV - Návrh Opatření obecné povahy - řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného
Rozpočty
Dordová Žofie
15.09.2023 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 16/2023
Oznámení
Borská Petra
04.09.2023 - 30.11.2023
Oznámení o zveřejnění Veřejné vyhlášky -Opatření obecné povahy č. 1/2023 o dočasném vyloučení vstupu do lesa
Rozpočty
Dordová Žofie
01.09.2023 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 15/2023
Oznámení
Gaszczyková Anna
24.08.2023 - 02.01.2024
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - poslední aktualizace
Rozpočty
Dordová Žofie
23.08.2023 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 14/2023
Rozpočty
Dordová Žofie
03.08.2023 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 13/2023
Rozpočty
Dordová Žofie
07.07.2023 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 12/2023
Rozpočty
Dordová Žofie
27.06.2023 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 11/2023
Rozpočty
Dordová Žofie
27.06.2023 - 31.12.2024
Oznámení o zveřejnění Schváleného závěrečného účtu za rok 2022
Rozpočtová opatření
Gaszczyková Anna
26.06.2023 - 31.12.2023
Rozpočtové opatření SOJ č. 3/2023
Rozpočtová opatření
Gaszczyková Anna
26.06.2023 - 31.12.2023
Rozpočtové opatření SOJ č. 4/2023
Rozpočty
Dordová Žofie
05.06.2023 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 9/2023
Rozpočty
Dordová Žofie
05.06.2023 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 10/2023
Rozpočty
Dordová Žofie
18.05.2023 - 18.05.2024
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2022
Rozpočtová opatření
Borská Petra
12.05.2023 - 31.12.2023
Rozpočtové opatření SOJ č. 2/2023
Rozpočty
Dordová Žofie
05.05.2023 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/2023
Rozpočty
Dordová Žofie
05.05.2023 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 8/2023
Rozpočty
Dordová Žofie
21.04.2023 - 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 6/2023

Kamenná úřední deska je umístěna vedle vstupu do Obecního úřadu a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně.

Elekronická úřední deska je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po sejmutí z úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "archivu úřední desky".

Na základě zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává obec Hrádek toto sdělení:

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Schválený závěrečný účet

Tyto schválené dokumenty musí být do 30 dnů od schválení zveřejněny na internetových stránkách obce Hrádek v elektronické podobě, tj.  www.obechradek.cz a na Obecním úřadě v kanceláři účetní, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, kde je možnost nahlédnutí do jejich listinné podoby.


(Zveřejněno od 23.2.2017)