Dětský bazárek podzim/zima

8. září 2020

Léto se s námi již za pár dnů rozloučí. Vybavte se na blížící se vládu podzimu a zimy včas - ulevte skříním od přebytečných věcí a/nebo je doplňte nově pořízenými kousky. V Centru proběhne ve dnech 5. - 7. 10. tradiční bazárek dětského oblečení. Všechny prodávající i nakupující zvou k účasti organizátoři akce - MŠ Hrádek a Spolek rodičů.

Postup prodeje:

Níže vložený formulář si vytiskněte, vepište do něj své údaje a každé zboží, které chcete prodat, vepište s detailním popisem do kolonek. Jednotlivé kusy zboží označte viditelně číslem příslušné kolonky. Každý kus opatřete svou vlastní značkou (razítkem, iniciály, obrázkem, apod.). Značku také umístěte do záhlaví formuláře. Věci spolu s formulářem přineste do CVČ dne 5. 10. Maximální počet věcí k prodeji: 60 kusů/osoba.

Autor článku: Věra Garbová