Fotogalerie z víkendovky pro děti - SCEAV Hrádek

15. května 2023

"Čtyři výpravy na vrcholky vystoupaly, při tom se bavily, učily a smály. Mória, Sínaj, Karmel - tyto hory už známe, dobré vzpomínky na výstupy máme. Proto pár fotek ke koukání a příště pojeď s námi bez váhání!"


 Ve dnech 28.4. - 1.5. se z Hrádku přesunula skupinka dětí a vedoucích na chatu "Lípa" v Oldřichovicích.

   Čtyři výpravy o celkovém počtu 16 dětí  a 6 vedoucích zdárně zdolaly vrcholky hor Mória, Sínaj, Karmel i Horu proměnění.

    Během cest  se společně smáli, učili i hráli, zpívali a sportovali, taky tvořili a v noci se malinko báli. Čas byl pro posílení ducha Biblickými příběhy i těla skvělým pokrmem připraveným v kuchyni nebo na ohni. A Pán Bůh řídil mraky a slunce, aby se po cestách dobře kráčelo.

 Děkuji Obci Hrádek za finanční podporu tohoto pobytu.   


Zdeňka Adamková                 

Autor článku: Věra Garbová