Hrádecké noviny byly opět oceněny

6. července 2023

HRÁDECKÉ NOVINY BYLY OPĚT OCENĚNY! ♥

Letos je hodnotili jiní vyhlašovatelé, jiná porota:

A v soutěži O nejlepší obecní zpravodaj roku 2022 se v konkurenci 150 obcí umístily na krásném 2. místě!

Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 4. července, jako součást programu Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.

Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek... :)


Průvodní text vyhlašovatelů soutěže:

Vyhrál Blučinský zpravodaj a Hobulet městské části Praha 7


Obec Blučina v okrese Brno-venkov a městská část Praha 7 vyhrály soutěž O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2022, která se konala už podvanácté. Sedmičlenná porota udělila také cenu za nejlepší příspěvek a cenu nejlepšímu zpravodaji DSO či MAS. Vítězové si převzali svá ocenění na slavnostním vyhlášení, které se konalo v úterý 4. července na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle. 


Po vyhodnocení a sečtení bodů se v kategorii obecních zpravodajů umístil na prvním místě Blučinský zpravodaj, který vydává obec Blučina v Jihomoravském kraji. „Za mě jde o top zpravodaj mezi těmi obecními. Je svěží, moderní, jiný. Zaujaly nás velké fotky, výborná je i kvalita textů, pestrost rubrik,“ uvedla za porotce Marie Machačová, která vyhlašování moderovala. Druhé místo získaly Hrádecké noviny, jejichž vydavatelem je obec Hrádek v Moravskoslezském kraji, který už v minulosti bodoval v kategorii nejlepší rubrika. Třetí nejlepší je tentokrát Magazín ze života obce Hvozdná, jenž vydává členská obec Hvozdná ve Zlínském kraji. 
V kategorii městských zpravodajů se nejlépe umístil zpravodaj Hobulet, jehož vydavatelem je městská část Praha 7. „Za nás hodnotitele naprostá jednička mezi letos přihlášenými zpravodaji. Zaujala nás grafika, texty i pestrost rubrik. Tomuto zpravodaji není co vytknout. Líbí se nám zajímavé a po letech zase nové zpracování,“ řekla k tomu Marie Machačová. Druhé místo získal Třeboňský svět, který vydává město Třeboň v Jihočeském kraji, třetí nejlepší je podle hodnotitelů Vysokomýtský zpravodaj, ten vydává město Vysoké Mýto v Pardubickém kraji.


Nejlepší rubrika je tentokrát o starých ovocných odrůdách a houbách


Vítězem kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin je Zpravodaj Mikroregionu Hustířanka – dobrovolného svazku obcí, který vydává tento svazek a jenž má sídlo v obci Dubenec v Královéhradeckém kraji. A vítězem kategorie nejlepší rubrika či příspěvek je rubrika v Morašickém občasníku, jejímž autorem je Petr Zehnálek. „Porota oceňuje autora za to, jak poutavě a zasvěceně přibližuje čtenářům zajímavosti z okolí, které často přehlížíme,“ uvedl za hodnotitele Pavel Šaradín. Ve zpravodajích, které porota měla možnost prohlížet, píše Petr Zehnálek o starých ovocných odrůdách a o houbách. Obec Morašice, která tento zpravodaj vydává, se nachází v Pardubickém kraji. 

Do soutěže se letos přihlásilo bezmála 300 zpravodajů. Soutěž vyhlašuje Civipolis o.p.s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, UNIVES.EU, Sdružení místních samospráv ČR a Angelus Aureus o.p.s. Na slavnostním vyhlášení nechyběli tentokrát tvůrci všech oceněných zpravodajů či představitelé obcí a měst, které je vydávají. Za vyhlašovatele se udílení cen účastnili Tomáš Holub, biskup plzeňský, za Sdružení místních samospráv ČR jeho předsedkyně Eliška Olšáková, výkonná ředitelka Jana Přecechtělová a první místopředseda Oldřich Vávra, člen poroty Josef Kořenek z Angelus Aureus, o.p.s., starosta obce Velehrad Aleš Mergental a členové poroty Pavel Šaradín a Vojtěch Hasalík. 

Další informace k soutěži naleznete také na adrese www.civipolis.cz. 

Marie Machačová

Autor foto z akce: Daniel MachačAutor článku: Věra Garbová