Jubilanti v roce 2021

6. ledna 2021

Přejeme všem hrádeckým občanům, kteří se v roce 2021 dožijí významného životního jubilea, 70, 75, 80, 85, 90 a více let, hodně zdraví, spokojenosti a optimismu. Seznam jubilantů bude rovněž zveřejněn v jarních Hrádeckých novinách.

Autor článku: Věra Garbová