KONKURS na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy – Przedszkola Mosty u Jablunkova 788, příspěvkové organizace

1. července 2022

[Rada obce Mosty u Jablunkova na základě usnesení č. 95/975/1 ze dne 20.06.2022 v souladu s § 166 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení.]

Autor článku: Anna Gaszczyková