Máme nové pohlednice

23. března 2022

Máme nové pohlednice! Pět druhů, pět hrádeckých témat:

Girov, muzeum, stavby, panorámata a zimní zvonička. 

Která se vám líbí nejvíce?

Pohledy jsou k vyzvednutí zdarma na OÚ nebo v CVČ. :)

Tato aktivita byla realizována v rámci projektu Aktivní trávení volného času v Hrádku a Skočově, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002504. Projekt je podpořen z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński, v rámci operačního programu Interreg V-A 2014-2020 Česká republika – Polsko a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Autoři použitých fotografií: Robert Borski, Bogdan Kaleta, Lukáš Turoň, Miroslav Balek

Autor článku: Věra Garbová