Milostivé léto

19. října 2021

Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 zpohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekta dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhua 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

Autor článku: Petra Borská