Nabídka pomoci potřebným - portál chcipomoct.cz

23. dubna 2020

portál chcipomoct.cz působí v rámci celé České Republiky. Jedná se o koordinační centrum mnoha dobrovolníků z celé ČR, stojí za ním nezisková organizace ACSA. Cílem portálu je zaznamenat, roztřídit a propojit dobrovolníky s žádostmi o pomoc.

Toto propojení je kontrolováno operátory s cílem, aby nebyl žádný požadavek opomenut, nevyřešen. Portál je neustále rozvíjen a přizpůsobován aktuálním požadavkům. V současné době komunikuje s tisíci dobrovolníky a vyřizujeme stovky žádostí o pomoc. 

Dobrovolníci intenzivně pomáhají zejména v těchto oblastech: • Kamarád na telefonu – pravidelný kontakt zejména se seniory pod metodickým vedení garanta – psychologa • Roušky – zjištění materiálu, šití, distribuce potřebným • Další ochranné pomůcky – zejména distribuce desinfekce a ochranných obličejových štítů • Doučování dětí ZŠ / SŠ – ideálně online • Hlídání dětí – nabízíme různé formy hlídání • Nákupy – pravidelné nákupy základních potravin a léků • Venčení domácích mazlíčků – pokud nemohou lidé sami • Odborná pomoc – evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, sociálních pracovníků, přes elektrikáře, IT techniky až po krizové manažery), neváhejte napsat, co potřebujete Registrace požadavků i dobrovolníků probíhá zde: chcipomoct.cz Senioři se mohou na nás obracet na tel.: 777 778 538 Podstatnou část naší činnosti tvoří pomoc seniorům. Provozujeme speciální linku pro seniory, kterou nazýváme „Kamarád na telefonu“. Tato linka slouží jako prostředek pro to, aby si mohli lidé, kteří trpí v této době samotou, popovídat i o běžných věcech či zavzpomínat na hezké chvilky z jejich minulosti. Naši dobrovolníci jsou pod odborným vedením garanta, kterým je náš psycholog. Více informací o této lince najdete v přiloženém letáčku.

Autor článku: Petra Borská