Nález - mobilní telefon

8. září 2020

u podchodu u Bajusze ( poblíž železničních kolejí)

Autor článku: Anna Gaszczyková