OČKOVÁNÍ PSŮ proti vzteklině 2021

13. května 2021

28.5.2021

O Č K O V Á N Í   P S Ů

PROTI VZTEKLINĚ


Podle zákona č. 166/1999 Sb., (veterinární zákon) a podle pokynů Okresní veterinární správy ve Frýdku-Místku, bude v zájmu ochrany území ČR provedeno očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině.
Žádáme proto majitele psů, aby přivedli svá zvířata na následující svodná místa:


 v pátek dne 28. května 2021 (MVDr. Polok)

 U obecního úřadu                  v 15:00 hod. do 15:45 hod.
 U občana Nicielnika               v 15:55 hod. do 16:15 hod.
 U prodejny Harcowianka        v 16:25 hod. do 16:45 hod. 

Upozorňujeme chovatele, že očkování proti vzteklině je povinné!

 Chovatelé jsou povinni předložit u psů starších 3 měsíců známku a očkovací průkaz a zajistit dospělou osobu k patřičné fixaci zvířete s použitím náhubku. Očkování bude hrazeno na místě majitelem.

Poplatek činí 130,-- Kč za jednoho psa.
S ohledem na stávající situaci spojenou s ohrožením nemocí COVID-19 Vás žádáme o dodržování odstupů a nutnosti mít roušku případně jinou ochranu obličeje.  

Autor článku: Anna Gaszczyková