Oznámení o veřejné soutěží o prodeji pozemků v lokalitě "Smyrečí" (v obci Dolní Lomná).

6. října 2020

1) Příjem žádosti v zapečetěné obálce a označené textem „ŽÁDOST O PRODEJ POZEMKU ORIENTAČNÍ ČÍSLO… - SMYREČÍ“ bude probíhat od 1.11.2020 do 16.11.2020 do 17:00 hodin - žádosti podány před tímto termínem a po uvedeném termínu budou z veřejné soutěže vyloučeny. 2) Pozemek označený pořadovým č. 1 na dokumentu ÚSC1 PLOCHA PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ - "SMYREČÍ" v současné době není předmětem veřejné soutěže.

Autor článku: Petra Borská