Partnerské obce usilují o atraktivnější vzhled svých center

10. prosince 2020

V roce 2016 a 2017 partnerské obce Hrádek a Skočov realizovaly další přeshraniční projekt, jehož hlavním cílem bylo posílení cestovního ruchu. V projektu byla naplánovaná revitalizace center obcí, ve Skočově byla vyměněna dlažba na historickém náměstí, v Hrádku byl revitalizován park, který byl obohacen o naučnou botanickou stezku a obnovené herní prvky pro nejmenší děti.

Tato aktivita je součástí projektu „Skoczów -Hradek. Revitalizace centra obce - Zvýšení turistické atraktivity území ", reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/ 16_010/0000352, který je podpořen z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński, v rámci operačního programu Interreg V-A 2014-2020 Česká republika – Polsko a spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Autor článku: Anna Gaszczyková