Plánované přerušení dodávky elektřiny

24. srpna 2020

Týká se domu č.p. 537, 551, 559, 565 a parcel č. 1594/4, 1594/6 a 1594/13

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060725961 ve Vaší obci / městě:

Hrádek

Dne

Od

Do

11.09.2020

7:30

15:00

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Autor článku: Petra Borská